Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0149Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0149

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 13. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o službách přeshraničního dodávání balíků
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: