Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0149Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0149

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

  13.3.2018

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: