13.3.2018
TC1-COD(2016)0149
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 425kWORD 64k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik