Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0149Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0149

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/… postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

  13.3.2018

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: