Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0149Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0149

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi rajatylittävistä pakettipalveluista
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: