Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0149Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0149

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: