Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0149Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0149

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: