Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0149Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0149

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 13 martie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

  13.3.2018

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: