Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0149Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0149

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 13 martie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete
(EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

13.3.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: