Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0149Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0149

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

  13.3.2018

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: