2.10.2018
TC1-COD(2016)0151
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 2. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/..., ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0151)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 352kWORD 107k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika