4.10.2017
TC1-COD(2016)0172
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 4 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 756kWORD 80k
Правна информация - Политика за поверителност