Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0172Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0172

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen roromatkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

4.10.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: