Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0172Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0172

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Deireadh Fómhair 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

4.10.2017

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: