4.10.2017
TC1-COD(2016)0172
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. spalio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/... dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 654kWORD 74k
Teisinė informacija - Privatumo politika