4.10.2017
TC1-COD(2016)0172
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 408kWORD 74k
Juridische mededeling - Privacybeleid