Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0172Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0172

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 października 2017 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej oraz zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE i uchylająca dyrektywę Rady 1999/35/WE
(EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

4.10.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: