Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0176Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0176

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 15. septembra 2021 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namen visokokvalificirane zaposlitve in razveljavitvi Direktive Sveta 2009/50/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0176)

15.9.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: