Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0182Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0182

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0182)

27.4.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: