Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0186Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0186

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 13. června 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: