Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0186Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0186

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/..., millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: