Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0186Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0186

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2017. radi donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: