Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0186Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0186

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: