Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0186Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0186

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: