Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0186Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0186

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: