Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0186Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0186

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: