Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2016)0186Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2016)0186

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… och om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033
(EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13.6.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: