Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0198Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0198

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0198)

  13.9.2017

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: