Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0207Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0207

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 30. novembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend
(EP-PE_TC1-COD(2016)0207)

30.11.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: