Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0207Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0207

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 30 november 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede
(EP-PE_TC1-COD(2016)0207)

30.11.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: