17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 415kWORD 77k
Juridische mededeling - Privacybeleid