11.12.2018
TC1-COD(2016)0254
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94
(EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 278kWORD 76k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia