11.12.2018
TC1-COD(2016)0257
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 290kWORD 78k
Правна информация - Политика за поверителност