11.12.2018
TC1-COD(2016)0257
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75
(EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 266kWORD 72k
Teisinė informacija - Privatumo politika