Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0257Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0257

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

  11.12.2018

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: