Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0257Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0257

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11.12.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: