Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2016)0257Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2016)0257

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 337/75
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

  11.12.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: