11.12.2018
TC1-COD(2016)0257
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 337/75
(EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 242kWORD 72k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy