Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0259Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0259

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство (2018 г.)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27.4.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: