Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0259Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0259

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (2018)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27.4.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: