24.10.2017
TC1-COD(2016)0261
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 24 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества
(EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 639kWORD 60k
Правна информация - Политика за поверителност