Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0261Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0261

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2017. október 24-én került elfogadásra az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

  24.10.2017

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: