24.10.2017
TC1-COD(2016)0261
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. spalio 24 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra
(EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 555kWORD 57k
Teisinė informacija - Privatumo politika