Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0261Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0261

  ***I
  POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
  adottata fl-ewwel qari fl-24 ta’ Ottubru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 rigward l-iskambju ta' informazzjoni dwar, u sistema ta' twissija bikrija u proċedura ta' valutazzjoni tar-riskju għal, sustanzi psikoattivi ġodda
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

  24.10.2017

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: