24.10.2017
TC1-COD(2016)0261
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie over, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen
(EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 313kWORD 58k
Juridische mededeling - Privacybeleid