16.4.2019
TC1-COD(2016)0264
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2016)0264)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 399kWORD 122k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate