Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0265Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0265

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 14 september 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0265)

14.9.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: