Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0274Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0274

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

  8.2.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: