Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0274Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0274

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 8 februarie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe
(EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

8.2.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: