Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0275Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0275

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 8. února 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
(EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

8.2.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: