8.2.2018
TC1-COD(2016)0275
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 8. februar 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/... om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen
(EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 448kWORD 67k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik