Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0275Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0275

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
(EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

8.2.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: