Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0276Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0276

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

  12.12.2017

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: