12.12.2017
TC1-COD(2016)0276
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų
(EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 722kWORD 76k
Teisinė informacija - Privatumo politika