Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0276Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0276

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

  12.12.2017

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: